Priser
Jakthägn
Se bilder på jakthägnets biotop längst ner på sidan, inte bara vackert - en utmaning. 
Dovhjort och Mufflon Jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Bokningsavgift/Jaktavgift för bokningar efter den 18 september 2023 1500 kr./dag/jägare
BokningsavgiftJaktavgift för bokningar före den 18 september 2023 1000 kr/dag och jägare. Jaktavgiften ingår i fällavgiften när vilt fälls.

Fällavgifter, (ingår; hela djuret kött och trofé)
Dov

 
Årshind 4000 kr
Spets 4500 kr
Hind 4500 kr
Stång 6000 kr
Halvskovel 7500 kr
Helskovel (liten 4-6 år) 12500 kr
Helskovel (stor ej medalj) 16000 kr 
Helskovel medalj - begär offert. 
  
Batch om 10 djur för större sällsksap, 40 000 kr : ingår 1 liten kapital, 1 halvskovel, 2 stång, 2 spets,
2 hind, 2 kalv.
Batch om 5 djur 22 500 kr: ingår 1 halvskovel, 1 stång, 1 spets, 1 hind, 1 kalv.
För annan sammansättning eller upplägg begär offert.


Mufflon

Årslamm                     4500 kr
Tacka                           6000 kr
Bagge (ej kapial)        12 000 kr 
Kapital bagge              Saknas förnärvarande
 


Frilevande 
Pyrschjakt Råbock från 16 augusti

FULLBOKAD 2023
Älgjakt 
FULLBOKAD 2023
Drevjakt vildsvin - vildsvinsjakt med ställande och drivande hundar
Vi jagar bara vildsvin 2-3 gånger per år på drevjakt i november, december och januari om vädret tillåter. 
Jakt november -
FULLBOKAD
Jakt december - FULLBOKAD 
Jakt januari 2023 - platser kvar

Jakten är en dag - jaktavgift 1900 kr. Ej fällavgift. Ev. trofé ingår i jaktavgiften. Lunch ingår.
Logi med helpension från kvällen innan kostar 1500 kr. 
Kött kan reserveras efter jakten.

Kontakta oss för mer information.

Jakt på egen hand, från november.
Rådjur, vildsvin, räv, hare, tjäder, orre, änder.
Jaktavgift 1500 kr/dygn oich jägare
Logi Jaktlodgen grundhyra 1000 kr/dygn hela huset alternativt 500 kr/person/dygn. 
Kontakta oss för mer information. 

Andjakt med egen hund från november.
Kontakta oss för mer information.
_________________________________________________________________

Kontakt:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

Se bilder biotop Jakthägn