Priser
Jakthägn
Se bilder på jakthägnets biotop längst ner på sidan, inte bara vackert - en utmaning. 
Dovhjort och Mufflon i i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Bokningsavgift 1500 kr/dag och jägare. Bokningsavgiften avräknas Fällavgiften vid fällt vilt under jakten. Uteblir fällt vilt återbetalas inte Bokningsavgiften.                               

Fällavgifter                            Inklusive trofé och kött         
Dovhjort                            

Kalv                                        3 000                           
Spets                                       6 500                           
Årshind                                   5 500                           
Hind                                        6 500                           
Stång                                       8 000
Halvskovel                              10 500
Helskovel/Kapital                   15 000                           
Kapital Medalj brons och silver          Begär offert 
                                                 
Mufflon
Bagge  kapiatl                          17  000
Mindre bagge                           12  000
Tacka                                          6 500
Lamm                                         3 000 
 
Logi i vår jaktlodge kan bokas se fliken "Boende". 
Kontakta oss för mer information.
                   

Frilevande 
Pyrschjakt Råbock från 16 augusti
Kontakta oss för mer information.
Älgjakt 
Kontakta oss för mer information.

Katabo Wildboar - vildsvinsjakt med ställande och drivande hundar. 
Kontakta oss för mer information.

Småviltsjakt på egen hand, från november.
Kontakta oss för mer information.

Andjakt med egen hund från november.
Kontakta oss för mer information.
_________________________________________________________________

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

Se bilder biotop Jakthägn

En liten rubrik.