_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakthägn
Dovhjort och Mufflon
Kätabo Hjorthägn
I vårt hägn har vi en fin stam av dovhjortar och mufflon. Allt från flera rejäla medaljhjortar, till  stång och spets, hindar, årskalvar och kapitala mufflon.
Jakten bedrivs som:

- Smygjakt för ensam jägare på utvalt vilt
-Vakjakt för upp till 5 jägare samtidigt från jakttorn på utvalt vilt
- Drevjakt om möjligt för upp till 5 jägare samtidigt i jakttorn eller som ensam jägare på smygjakt.
Köttjakt - jaga ditt eget dovhjortskött
Troféjakt - finns många fina trofér.
 Kött på fällt vilt tillfaller skytten. 
Jakt from den 16:e augusti.
Kontakta oss för mer information.
Priser - se fliken priser

Frilevande 

Råbockjakt

Purshjakt - marken kan bokas från 16 augusti till 31 augusti.

Älgjakt
Vid årets älgjakt tar vi varje år emot några gästjägare.
Man ingår då i det ordinarie jaktlaget men får betala en jaktavgift per dag.

Drevjakt Vildsvin 
Vildsvinsjakt med ställande och drivande hund

Småviltsjakt på egen hand
För dig som vill jaga själv utan hund, smyga och njuta av naturen.
Rådjur, räv, vildsvin, tjäder och orre. 
Kontakta oss för mer information.
Priser- se fliken priser
Andjakt med egen hund
I november kan du jaga änder med egen hund i alla våra andvatten. 

För mer information kontakta oss. 

Galleri

loading...