Jaktlodge

Kätabo Hunting Lodge i
Vildmark Fegen

Viltrika marker i Fegens Naturreservat

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020

En jaktupplevelse på en gammal jakt och fiskegård i nordvästra Småland

Läs om vår andjakt i Gods &Gårdar

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En jakt och fiskegård i sjön Fegens Naturreservat och Vildmark.
Våra jakter publiceras med all information hos Svenska Jaktklubben se www.jaktklubben.com 
Våra jakter  

  • Bockjakt from 16 augusti  
  • Älgjakt 
  • Kätabo Wildboar - drevjakt på vildsvin
  • Egen jakt på småvilt, skogsfågel och änder  
Jakthägn 
  • Jakt på dovhjort och mufflon. Hjortarna i vårat hägn har riktigt mörka horn, (röd/bruna i augusti/september), vilket är ovanligt för hägnad hjort som normalt sett är ljusgrå . Se bilderna som finns här på hemsidan.  

Jaktgården 
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt  på alla de slag av vilt.
Gården har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 
Verksamheten omfattar  jakter på vildsvin, rådjur, dovhjort, änder och älg men även dovhjort och mufflon i Kätabo Hjorthägn.
Logi med självhushåll finns i vår timrade jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet, se fliken "Boende". 
 
Välkomna till oss och en jaktupplevelse

Hållbarhet  
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand.
Under året 2022 har nästan hälften av årets köttproduktionen skänkts till en Ukrainsk flykting anläggning i Halland som har saknat kött i den dagliga kosten. 
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som eventuellt kan komma att användas senare, som bottnar i den Småländska och välkända sparsamhet och filosofin "Kajsa Varg" - allting kan komma att behövas igen!
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning och energi förbrukning sker med jordvärme och med en stor solcells anläggning. 
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och sedan länge med en avskriven miljöskuld.