En liten rubrik.

Priser
D
ovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Jaktavgift 1500 kr                               Fällavgift (hela djuret ingår)
- Årskalv hind/spets                               6500 kr    
- Stång                                                    8500 kr                                          
- Halvskovel                                         12000 kr             
- Helskovel   Kapital                             17 000
- Kapital - medalj                                  Från 22 000 kr     
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare, självhushåll, städning ingår ej.
Kontakta oss för mer information.
Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Jaktavgift 1500 kr                                                       Fällavgift (hela djuret ingår)
-   Årstacka /årsbagge                                                     6500 kr                             
-   Bagge                                                                          8500 kr
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm       12500 kr       
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt                           Från 17 000 kr    
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare, självhushåll, städning ingår ej.  
Kontakta oss för mer information.

Bockjakt rådjur från 16/8 till 31/8  
Minst 2 dagars jakt. Lämpligt med max 5 jägare samtidigt för att under 2 dagar kunna växla mellan ett tjogotal olika pass.
Jaktavgift 2500 kr/dag.
Fällavgift 4000 kr
Logi kan bokas i vår jaktkodge och vrt soldattorp för 350 kr natten, självhushåll, städning ingår ej. 
Kontakta oss för mer information.

Älgjakt
Vi tar emot gästjägare.
Kontakta oss för mer information. 
Kan endast bokas via Skattegårdens Jaktklubb se www.premiumklubben.se 

Drevjakt på vildsvin november och december
Jaktavgift 2950 
Ej fällavgift, troféer ingår i jaktavgiften.
Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan 1600 kr inkl dricka.
Kontakta oss för mer information.


Kombinationsjakt oktober
Drevjakt på klövvilt, rådjur, dovhjort, vildsvin och uppflogsjakt på änder

Jaktavgift 3 950 kr Ej fällavgift, trofeer ingår i jaktavgiften.
Ej limiterad bag på änderna. Änder ingår och delas mellan skyttarna.
Kött från drevjakt kan köpas efter jakten. 
Kost och logi från kvällen innan, 1600 kr inkl dricka. 
Kontakta oss för mer information.

Drevjakt på klövvilt, rådjur, dovhjort och vildsvin.  
Jaktavg
ift 3250 kr. Ej fällavgift.
Kött kan köpas efter jakten. Trofeer ingår i jaktavgiften.
Kost och logi från kvällen innan pris 1600 kr inkl. dricka.
Kontakta oss för mer information.

Småviltsjakt på egen hand, från november.
Jaktavgift 2000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare, självhushåll.
Kontakta oss för mer information.

Andjakt med egen hund från november.
Jaktavgift 2000 kr/dag
Fällavgift 350 kr..
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare, självhushåll.
Kontakta oss för mer information.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se