En liten rubrik.

Priser
Jakthägn
Se bilder på jakthägnets biotop längst ner på sidan, inte bara vackert en utmaning. 
Dovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Jaktavgift 1500 kr                               Fällavgift (hela djuret ingår)
- Årskalv hind/spets                               6500 kr    
- Stång                                                    8500 kr                                          
- Halvskovel                                         12000 kr             
- Helskovel   Kapital                             17 000
- Kapital - medalj                                  Från 22 000 kr     
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare, självhushåll, städning ingår ej.
Kontakta oss för mer information.

Jakthägn
Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Jaktavgift 1500 kr                                                       Fällavgift (hela djuret ingår)
-   Årstacka /årsbagge                                                     6500 kr                             
-   Bagge                                                                          8500 kr
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm       12500 kr       
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt                           Från 17 000 kr    
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare, självhushåll, städning ingår ej.  
Kontakta oss för mer information.


Frilevande
Bockjakt i augusti

Drevjakt på vildsvin november och december
Ej fällavgift, troféer ingår i jaktavgiften.
Kött kan köpas efter jakten.
Helpension möjlig 
Kontakta oss för mer information.

Kombinationsjakt oktober
Drevjakt på klövvilt, rådjur, dovhjort, vildsvin och uppflogsjakt på änder


Småviltsjakt på egen hand, från november.
Jaktavgift 1500 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare, självhushåll.
Kontakta oss för mer information.

Andjakt med egen hund från november.
Jaktavgift 1500 kr/dag
Fällavgift 350 kr..
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare, självhushåll.
Kontakta oss för mer information.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

Se bilder biotop Jakthägn