Priser
Jakthägn
Se bilder på jakthägnets biotop längst ner på sidan, inte bara vackert - en utmaning. 
Dovhjort och Mufflon i i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Jaktavgift 1000 kr/dag och jägare. Jaktavgiften ingår i av skytten fällt vilts fällavgift.                               

Fällavgifter                            Inklusive trofé och kött         
Dovhjort                            

Kalv                                        3 000                           
Spets                                       6 500                           
Årshind                                   5 500                           
Hind                                        6 500                           
Stång                                       8 000
Halvskovel                              10 500
Helskovel  från                        15 000                           
Medalj brons och silver           Begär offert 
                                                 
Mufflon
Bagge  kapiatl                          15 000
Mindre bagge                           10 000
Tacka                                          6 500
Lamm                                         3 000 
 
Logi i vår jaktlodge kan bokas se fliken "Boende".
Kontakta oss för mer information.
                   

Frilevande 2022-2023
Pyrschjakt Råbock från 16 augusti
Jaktavgift 2500 kr/dag
Fällavgift  5000kr/dag
Logi i vårat timmerhus 1500 kr/dygn 4-6 bäddar


Älgjakt - Fullbokad
Jakt i tre dagar
3 gästplatser i vårat älgjaktslag
Jaktavgift 3000 kr/dag
Fri logi och maten delas mellan alla som jagar.
Troféavgift 4000 kr


Kombinationsjakt Drevjakt klövvilt och uppflogsjakt änder
Jaktavgift                 4000 kr
Ej fällavgift
Kött kan köpas efter jakten, fällda änder ingår.
Helpension möjlig för 1800 kr
Kontakta oss för mer information


Katabo Wildboar - vildsvinsjakt med ställande hund. 
Jaktavgift 2300 kr
Ej fällavgift, troféer ingår i jaktavgiften.
Kött kan köpas efter jakten.
Helpension möjlig 1800 kr
Kontakta oss för mer information.


Småviltsjakt på egen hand, från november.
Jaktavgift 1000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge se fliken "Boende".
Kontakta oss för mer information.

Andjakt med egen hund från november.
Jaktavgift 1000 kr/dag
Fällavgift 350 kr..
Logi i vår jaktodge kan bokas, se fliken "Boende"
Kontakta oss för mer information.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

Se bilder biotop Jakthägn

En liten rubrik.