Priser
Jakthägn
Se bilder på jakthägnets biotop längst ner på sidan, inte bara vackert - en utmaning. 
Dovhjort och Mufflon i i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Jaktavgift 1000 kr/dag och jägare. Jaktavgiften ingår i av skytten fällt vilts fällavgift.                               
I november är hägnet stängt pga av brunst.
I december går det bra med smygjakt
From januari till februari beroende på väder kan drevjakt hållas.
Smyg och vakjakt genomförs företrädesvis utan guide men önskas guide ordnar vi det.
Noga genomgång med kikare genomförs för att se skillnad på djuren innan jaktstart.  

Fällavgifter                            Inklusive trofé          
Dovhjort                            Exklusive kött          Inklusive kött

Kalv /Lamm                            2500                           2900
Spets                                        5000                           5800
Årshind                                    4500                           5200
Tacka                                       4500                            5200
Hind                                         5000                           5700
Stång                                        6000                           6800
Halvskovel                               8000                           9000
Helskovel /kapital  under 6år 12000                          13500
Helskovel stor över 6 år          15000                          17000
Medalj                                     Begär offert - finns i nov 2021 flera brons och silvermedaljer.
Köttpriserna beräknas på 45 kr/kg slaktkropp med 10-20% avdrag för bogskott, bakskott, eller bukskott.
Ej avdrag för huvudskott.
Djuren kan tas med som slaktkropp eller grovstyckat eller lämnas kvar för hängmörning,  styckning och vaccumpaketering och hämtas fryst antingen på gården eller i Göteborg.  
Mufflon
Bagge                              170 kr/cm inkl. kött.
Tacka                               5 500 inkl. kött
Lamm                              2 500 inkl. kött
 
Logi i vår jaktlodge kan bokas se fliken "Boende".
Kontakta oss för mer information.


                                                         

Frilevande
Vildsvin drevjakt november och januari
Ej fällavgift, troféer ingår i jaktavgiften.
Kött kan köpas efter jakten.
Helpension möjlig 
Kontakta oss för mer information.

Kombinationsjakt oktober
Drevjakt på klövvilt, rådjur, dovhjort, vildsvin och uppflogsjakt på änder

Småviltsjakt på egen hand, från november.
Jaktavgift 1000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge se fliken "Boende".
Kontakta oss för mer information.

Andjakt med egen hund från november.
Jaktavgift 1000 kr/dag
Fällavgift 350 kr..
Logi i vår jaktodge kan bokas, se fliken "Boende"
Kontakta oss för mer information.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

Se bilder biotop Jakthägn

En liten rubrik.