Under hösten 2020 slogs verksamheterna i Skattegården och på Lilla Kätabo Gård ihop, där Skattegårdens Jaktklubb, är den viktigaste länken i kedjan.
På gården anordnas varje år ett antal jakter, bockjakt, älgjakt, andjakt, drevjakt på vildsvin, rådjur och dovhjort, samt ett flertal jakter i vårat jakthägn på dovhjort och mufflon.


 

Kontakt

Stefan Holmgren
Ansvarig Kätabo Hunting Lodge
stefan.holmgren@skattegården.se


Tina Ekström
Ansvarig Jaktklubben
tina.ekstrom@premiumklubben.se


 

Medlemmar i jaktklubben har inte bara företräde till jakterna utan har också ett specialpris på alla jakter som arrangeras, oavsett om dom annonseras på Jaktklubbens  hemsida eller är något i det ordinarie jaktprogrammet.
 

Som medlem kan du också alltid höra av dig och höra om det är någon jakt som arrangeras eftersom vi mer än ofta tar bössan och går ut när det passar och gästjägare är alltid välkomna. 

Stefan Holmgren 0708-730 750
Stefan Holmgren 0708-730 750
Tina Ekström
Tina Ekström