_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakthägn
Dovhjort och Mufflon
Kätabo Hjorthägn
I vårt hägn har vi en fin stam av dovhjortar och mufflon. Allt från flera rejäla medaljhjortar, till  stång och spets, hindar, årskalvar och kapitala mufflon.
Jakten bedrivs som:

- Smygjakt för ensam jägare på utvalt vilt
-Vakjakt för upp till 4 jägare samtidigt från jakttorn på utvalt vilt
- Drevjakt om möjligt för upp till 5 jägare samtidigt i jakttorn eller som ensam jägare på smygjakt.
Köttjakt - jaga ditt eget dovhjortskött
Troféjakt - finns många fina trofér.
 Kött på fällt vilt tillfaller skytten. 
Jakt from den 16:e augusti.
Kontakta oss för mer information.
Priser - se fliken priser

Frilevande 

Råbockjakt


Kombinationsjakt - drevjakt klövvilt och andjakt
På förmiddagen är drevjakt på klövvilt (ej älg) och p
å eftermiddagen uppflogsjakt på änder.
Ej fällavgift och obegränsad bag på änderna.
Kost och logi  från kvällen i umgänge med andra jägare, hundförarare och jaktorganisationen
Kött kan köpas efter  jakten.
Jakt kan bara bokas vi www.jaktklubben.com


Drevjakt på Vildsvin
Kost och logi från kvällen innan i umgänge med övriga jägare, hundförarare och jaktorganisationen.
Kött kan köpas efter jakten.
Jakt kan bara bokas vi a www.jaktklubben.com

Småviltsjakt på egen hand
För dig som vill jaga själv utan hund, smyga och njuta av naturen.
Rådjur, räv, vildsvin, tjäder och orre. 
Kontakta oss för mer information.
Priser- se fliken priser
Andjakt med egen hund
I november kan du jaga änder med egen hund i alla våra andvatten. 
Kontakta oss för mer information.
Priser- se fliken priser.


 

Galleri

loading...