Kätabo Hunting Lodge

Viltrika marker i Fegens Naturreservat

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020

En jaktupplevelse på en gammal jakt och fiskegård i nordvästra Småland

Lilla Kätabo Gård

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En jakt och fiskegård i sjön Fegens naturreservat och vildmark.

Aktuellt 

  • Bockjakt from 16 augusti  
  • Älgjakt /Fullbokad
  • Kombinationsjakt- drevjakt klövvilt på fm (mestadels rådjur, finns dov och kron) och andjakt på em 
  • Kätabo Wildboar - drevjakt på vildsvin
  • Egen jakt på småvilt, skogsfågel och änder  
Jakthägn 
  • Jakt på dovhjort och mufflon. Hjortarna i vårat hägn har riktigt mörka horn, (röd/bruna i augusti/september), vilket är ovanligt för hägnad hjort som normalt sett är ljusgrå . Se bilderna som finns här på hemsidan.  

Jaktgården 
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt  på alla de slag av vilt.
Gården har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 
Verksamheten omfattar  jakter på vildsvin, rådjur, dovhjort, änder och älg men även dovhjort och mufflon i Kätabo Hjorthägn.
Logi med självhushåll finns i vår timrade jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet, se fliken "Boende". 
Välkomna till oss och en jaktupplevelse

Miljö 
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand.
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som ev.kan komma att användas senare, som självklart bottnar i vår välkända sparsamhet.
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning sker med jordvärme.
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och sedan länge med en avskriven miljöskuld.