Kätabo Hunting Lodge

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020

Lilla Kätabo Gård

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jakt och fiskegård

Aktuellt 

  • Pyrschjakt på råbock - öppen för bokning. 
  • Älgjakt - öppen för bokning.
  • Kombinationsjakt- drevjakt klövvilt på fm (rådjur, dovhjort, kronhjort, älg och vildsvin) och andjakt på em, under planering. 
  • Katabo Wildboar - vildsvinsjakt med ställande hund, under planering.
  • Egen jakt på småvilt, skogsfågel och änder.  
Jakthägn 
  • Jakt på dovhjort och mufflon. Hjortarna i vårat hägn har riktigt mörka horn, (röd/bruna i augusti/september), vilket är ovanligt för hägnad hjort som normalt sett är ljusgrå . Se bilderna som finns här på hemsidan.  

Jaktgården 
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt  på alla de slag av vilt.
Gården har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 
Verksamheten omfattar  jakter på vildsvin, rådjur, dovhjort, änder och älg men även dovhjort och mufflon i Kätabo Hjorthägn.
Logi med självhushåll finns i vår timrade Kanadensiska jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet, se fliken "Boende". 
Välkommen till oss


Miljö 
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand och blir till föda.
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som ev.kan komma att användas senare, som självklart bottnar i vår välkända sparsamhet och är miljövänligt.
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning sker med jordvärme.
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och sedan länge med en avskriven miljöskuld.