Priser 2020
Dovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt
Kontakta oss för prisuppgift och offert 

- Årskalv hind/spets      
- Stång                        
- Halvskovel             
- Helskovel   Kapital  
- Kapital - medalj       
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare.

Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Kontakta oss för prisuppgift och offert
-   Årstacka /årsbagge                              
-   Bagge                                                                 
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm           
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt      
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.  

Organiserad drevjakt på dovhjort och mufflon i jakthägn
Kontakta oss för prisuppgift och offert
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.


Bockjakt rådjur från 16/8 till 31/8 på två separata marker 350 ha och 450 ha 
Slut för i år.

Älgjakt
Finns två gästplatser- fullbokad.


Drevjakt på vildsvin och rådjur 2 jakter planerade.
Jaktavgift 3000 kr'. Trofé ingår i jaktavgiften. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan jakten 1500 kr.


Andjakt 
Uppflogsjakt med apportörer och stötande hundar.
Fullbokad

Fri småviltsjakt.
Jaktavgift 2000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Andjakt med egen hund
Jaktavgift 2000 kr/dag
Fällavgift 350 kr per påskjutet vilt.
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.