Priser 2020
Dovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt/drevjakt
Jaktavgift 1500 kr                               Fällavgift (hela djuret ingår)
- Årskalv hind/spets                               6500 kr    
- Stång                                                    8500 kr                                          
- Halvskovel                                         12000 kr             
- Helskovel   Kapital                             17 000
- Kapital - medalj                                  Från 22 000 kr     
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare.

Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Jaktavgift 1500 kr                                                       Fällavgift (hela djuret ingår)
-   Årstacka /årsbagge                                                     6500 kr                             
-   Bagge                                                                          8500 kr
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm       12500 kr       
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt                           17000 kr    
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.  

Bockjakt rådjur från 16/8 till 31/8  
Jaktavgift 2750 kr/dag
Fällavgift 4750kr

Älgjakt
Vi tar emot gästjägare.
Kött kan köpas efter jakten.
Kontakta oss för mer information. 

Drevjakt på vildsvin 
Ej fällavgift
Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan.
Kontakta oss för mer information.

Kombinationsjakt
Drevjakt på klövvilt och uppflogsjakt på änder

Jaktavgift 4950 kr Ej fällavgift ej limiterad bag på änderna. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan.
Kontakta oss för mer information.

Drevjakt på klövvilt
Jaktavg
ift 3500 kr. Ej fällavgift. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan
Kontakta oss för mer information.

Småviltsjakt på egen hand
Jaktavgift 2000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Andjakt med egen hund
Jaktavgift 2000 kr/dag
Fällavgift 350 kr..
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.