Priser 2020
Dovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt
Kontakta oss för prisuppgift och offert 

- Årskalv hind/spets      
- Stång                        
- Halvskovel             
- Helskovel   Kapital  
- Kapital - medalj       
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare.

Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Kontakta oss för prisuppgift och offert
-   Årstacka /årsbagge                              
-   Bagge                                                                 
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm           
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt      
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.  

Organiserad drevjakt på dovhjort och mufflon i jakthägn
Kontakta oss för prisuppgift och offert
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.


Bockjakt rådjur från 16/8 till 31/8 på två separata marker 350 ha och 450 ha 
Kontalta oss för mer information.

Älgjakt
Finns två gästplatser.
Kontalta oss för mer information. 

Drevjakt på vildsvin 
Jaktavgift 3000 kr'. Trofé ingår i jaktavgiften. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan jakten 1500 kr.
Kontakta oss för mer information.

Drevjakt på rådjur
Jaktavgift 3000 kr. Trofé ingår i jaktavgiften. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan jakten 1500 kr.
Kontakta oss för mer information.

Andjakt 
Uppflogsjakt med apportörer och stötande hundar.
Kontakta oss för mer information.

Småviltsjakt på egen hand
Jaktavgift 2000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Andjakt med egen hund
Jaktavgift 2000 kr/dag
Fällavgift 350 kr per påskjutet vilt.
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.