/Priser 2019
Dovhjortsjakt i hägn (börjar 16/8 t.o.m. 30/3).
Jaktavgift utgår endast om det jagats en hel dag och inget fälls.
Jaktavgiften är 2500 kr/dag/jägare från den 1/1 2020. 
Fällavgift:
I fällavgiften ingår hela djuret trofé och kött.
- Kalv                          Ej tillgänglig  
- Årskalv hind/spets    6 000 kr  
- Stång                         8 000 kr
- Halvskovel              12 000 kr
- Helskovel   Kapital 16 000 kr 
- Kapital - medalj       Pris på förfrågan  
(trofé och kött tillfaller skytten)

Mufflonjakt i hägn 
Jaktavgift 2500 kr /dag/jägare från 1/1 2020. Jaktavgift utgår endast om inget djur fälls under en dags jakt. 
Fällavgift: 
I fällavgiften ingår kött och trofé.
-   Lamm                                                                                 4 000 kr
-   Tacka                                                                                  6 000 kr
-   Mufflon kapital              Från ca 45 cm till 80 cm           13 000 kr
-   Mufflon kapital medalj  80 cm uppåt      Pris på förfrågan 
    (trofé och kött tillfaller skytten) 

Rådjursjakt
Pyrschjakt bock (16/8 t.o.m. 15/9) 
Jaktavgift 2500 kr/dag

Rådjursjakt drevjakt
Jaktavgift 2000 kr/dag - begränsat antal platser, endast ett fåtal jakter

Vildsvinsjakt drevjakt 
Jaktavgift 2000 kr/dag  - begränsat antal platser, endast ett fåtal platser.

Andjakt 
Uppflogsjakt med apportörer och stötande hundar - Kontakta oss för program, pris och bokning - enbart ett fåtal plaster för gäster på varje jakt. 

Andjakt med egen hund
Kontakta oss för pris och bokning. F.r.o.m. november.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.