Priser 2019
Dovhjortsjakt i hägn (börjar 16/8 t.o.m. 30/3).
Jaktavgift 1500 kr /dag
Fällavgift:
- Kalv                          4 000 kr
- Årskalv hind/spets    6 000 kr  
- Stång                         8 000 kr
- Halvskovel              13 500 kr
- Helskovel   Kapital 18 000 kr 
- Kapital - medalj       Pris på förfrågan  
(trofé och kött tillfaller skytten)

Mufflonjakt i hägn 
Jaktavgift 1500 kr / dag 
Fällavgift: 
-   Lamm                                                                                 4000 kr
-   Tacka                                                                                  6000 kr
-   Mufflon kapital              Från ca 45 cm till 80 cm           15000 kr
-   Mufflon kapital medalj  80 cm uppåt      Pris på förfrågan 
    (trofé och kött tillfaller skytten) 

Rådjursjakt
Pyrschjakt bock (16/8 t.o.m. 15/9) 
Jaktavgift 2500 kr/dag

Rådjursjakt drevjakt
Jaktavgift 1500 kr/dag

Andjakt 
Kontakta oss för program, pris och bokning 
Andjakt med egen hund
Kontakta oss för pris och bokning

Alla priser inklusive moms.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.