Priser 2020
Dovhjort i jakthägn smygjakt/vakjakt
Jaktavgift utgår endast om det jagats en hel dag och inget fälls.
Jaktavgiften är 1700 kr/dag/jägare från den 1/1 2020. 
Fällavgift:
I fällavgiften ingår hela djuret trofé och kött.
- Kalv                          3 000 kr  
- Årskalv hind/spets    6 000 kr  
- Stång                         8 000 kr
- Halvskovel              12 000 kr
- Helskovel   Kapital 16 000 kr 
- Kapital - medalj       Pris på förfrågan  
(trofé och kött tillfaller skytten)
Logi i vår jaktlodge kan bokas 350 kr /natt/jägare.

Mufflonjakt i jakthägn smygjakt/vakjakt 
Jaktavgift 1700 kr /dag/jägare från 1/1 2020. Jaktavgift utgår endast om inget djur fälls under en dags jakt. 
Fällavgift: 
I fällavgiften ingår kött och trofé.
-   Lamm                                                                                 4 000 kr
-   Tacka                                                                                  6 000 kr
-   Bagge, ej kapital                                                                  8 000 kr
-   Bagge kapital              Från ca 45 cm till 80 cm           13 000 kr
-   Bagge kapital medalj  80 cm uppåt      Pris på förfrågan 
    (trofé och kött tillfaller skytten) 
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.  

Organiserad drevjakt på dovhjort och mufflon i jakthägn
Jaktavgift 2000 kr/ jägare (ingår ej i fällavgiften)
Fällavgift enligt prislista ovan.
Logi kan bokas i vår jaktlodge, 350 kr/natt/jägare.


Bockjakt rådjur från 16/8 till 31/8 på två separata marker 350 ha och 450 ha 
Jaktavgift 2500 kr/dag
Fällavgift  4 500 kr medalj 8000 kr
Logi kan bokas i vår jaktlodge eller soldattorp 350 kr/natt/jägare.

Älgjakt
Jaktavgift 1700 kr/dag. Finns två gästplatser.
Troféavgift över 6 taggar. 4 000 kr. Kött kan köpas efter jakten.
Logi ingår i jaktavgiften.

Drevjakt på vildsvin och rådjur 
Jaktavgift 2000 kr/dag - Finns 15 gästplatser.
Trofé ingår i jaktavgiften. Kött kan köpas efter jakten.
Kost och logi från kvällen innan jakten 950 kr/person

Andjakt 
Uppflogsjakt med apportörer och stötande hundar.Finns 8 gästplatser/jakt.
Vi gör tre jakter.
Jakt 1 Fullbokad
Jakt 2 Fyra platser kvar
Jakt 3 Fullbokad 
Jaktavgift fri bag 4 850 kr.
Kost och logi från kvällen innan 950 kr. 

Fri småviltsjakt.
Jaktavgift 2000 kr/dag.
Fällavgift - begär prislista på lovligt vilt.
Logi i vår jaktlodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Andjakt med egen hund
Jaktavgift 2000 kr/dag
Fällavgift 350 kr per påskjutet vilt.
Logi i vår jaktodge kan bokas, 350 kr/natt och jägare.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.