_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dovhjort och Mufflon
Kätabo Hjorthägn
I vårt hägn har vi en fin stam av dovhjortar och mufflon. Allt från flera rejäla medaljhjortar, till  stång och spets, hindar, årskalvar och kapitala mufflon.
Jakten bedrivs som:

- Smygjakt för ensam jägare på utvalt vilt
-Vakjakt för upp till 4 jägare samtidigt från jakttorn på utvalt vilt
- Drevjakt om möjligt för upp till 3 jägare samtidigt i jakttoreller som ensam jägare på smygjakt.


Köttjakt - jaga ditt eget dovhjortskött
Troféjakt - finns många fina trofér.
 Kött på fällt vilt tillfaller skytten. 
Jakt from den 1:e augusti.

Andjakt
Från 2020 är alla andjakter privata jakter där vi bara har möjlighet att ta emot ett begränsat antal gästjägare.
Kontalta oss för mer information.
​​​​

Rådjursjakt
Pyrschjakt from 16 augusti.

Drevjakt på Vildsvin och Rådjur
Flera jakter organiseras. Kontakta oss för tider.

Älgjakt
Vi tar emot gästjägare på årets älgjakt. Kontakta oss för mer information.

Fri småviltsjakt
För dig som vill jaga själv utan hund, smyga och njuta av naturen.
Rådjur, räv, vildsvin, tjäder och orre. På kvällen kan du vaka på vildsvin på åtel. 

Andjakt med egen hund
I november kan du jaga änder med egen hund i alla våra andvatten. 


 

Galleri

loading...