Jakt på dovhjort, mufflon och änder.
Kätabo Hjorthägn
Kätabo Hunting Lodge

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jaktgård

Dovhjort och Mufflon
Kätabo Hjorthägn bedriver uppfödning och jakt på dovhjort och mufflon.
I vår stam av dovhjortar finns flera kapitala hjortar, halvskovlar, stång, spets och årskalvar och kapitala mufflon. Flera medaljtroféer har fällts genom åren. Jakten utövas som vak-, smyg-, eller drevjakt.
Andjakt
Våra andjakter är med toning på jakt eftersom biotopen kräver försiktiga ansmygningar och skyttet sker i skogsteräng runt skogstjärnar och små sjöar. Våra andjakter är oppflogsjakt med duktiga apportörer och stötare. 

Gården 
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Lilla Kätabo Gård är idag anpassad till att vara en utpräglad jaktgård i gammal stil.  
Övernattning sker i något av våra gästhus anpassade för jägare.

Välkommen till oss
Stefan, Maria, John och James

Vi samarbetar med:
Skattegården Jakt och Vilt för utbildning och jägarexamen  www.skattegarden.se
STJÄRNÅSEN SKYTTECENTER för skytte och jakttillbehör www.stjarnasen.se


 

loading...