Kätabo Hunting Lodge

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020
HAMPUS FARDBY
HAMPUS FARDBY

Lilla Kätabo Gård

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jakt och fiskegård

Kvar av Jaktprogrammet 2020

Aktuellt just nu


Smygjakt på dovhjort och mufflon
Säsongen börjar närma sig sitt slut. Kvar att fälla denna säsongen är ett par spetsar, stång och halvskovlar.
I hägnet finns en fin stam med dovhjortar och flera kapitala medaljhjortar, kapitala hjortar, halvskovlar, stång, spets och årskalvar och kapitala mufflon. Flera medaljtroféer finns för säsongen 2021-2022. Jakten utövas som vak-, smyg-, eller drevjakt.
Slakteri finns att tillgå.
Kontakta oss för prisuppgift


Andjakt med egen hund
Våra andvatten kräver försiktiga ansmygningar och skyttet sker i skogsteräng runt skogstjärnar och små sjöar.
Jaktavgift 2000 kr, fällavgift 350 kr, logi 350 kr - eget hushåll.
 

Småviltsjakt på egen hand
För dig som vill jaga själv utan hund och njuta av naturen och dess vilt.På kvällen kan du jaga vildsvin på åtel.
Jaktavgift 2000 kr, Fällavgift enligt prislista, Logi 350 kr - eget hushåll.
Slateri finns att tillgå. 
 

Gården och boende
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Lilla Kätabo Gård har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och är idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 

Logi med självhushåll ernjuds i antingen vår timrade anadensiska jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet. 

Välkommen till oss


Miljö 
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand och blir till föda.
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som ev.kan komma att användas senare, som självklart bottnar i vår välkända sparsamhet och är miljövänligt.
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning sker med jordvärme.
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och med sedan länge avskriven miljöskuld. 

loading...