Lilla Kätabo Jaktlag 1914
Lilla Kätabo Jaktlag 1914

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jakt och fiskegård

Dovhjort och Mufflon
I vårat jakthägn finns en fin stam av dovhjortar med flera kapitala hjortar, halvskovlar, stång, spets och årskalvar och kapitala mufflon. Flera medaljtroféer har fällts genom åren. Jakten utövas som vak-, smyg-, eller drevjakt.
Andjakt
Våra andjakter är med toning på jakt, eftersom biotopen kräver försiktiga ansmygningar och skyttet sker i skogsteräng runt skogstjärnar och små sjöar. Våra andjakter är oppflogsjakt med duktiga apportörer och stötare. 
Bockjakt
Den 16 augusti påbörjas bockjakten i ett mycket viltrikt område.
Älgjakt
Var med på en riktig älgjakt i Smålands djupa skogar. Mycket begränsat gästplatser. 
Drevjakt på vildsvin och rådjur
Flera jakter organiseras med riktigt bra hundar, vildsvin på förmiddagen och rådjur på eftermiddagen.
Fri småviltsjakt
För dig som vill jaga själv utan hund och njuta av en naturupplevelse. På kvällen kan du jaga vildsvin på åtel.
Andjakt med egen hund
Mot mitten av november finns möjlighet att jaga änder med egen hund i våra många andvatten. 

Gården och boende
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Lilla Kätabo Gård har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och är idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 
Goda övernattningsmöjligheter finns t ex. i vår timrade jaktlodge eller i det smålämdska soldattorpet. 

Välkommen till oss
Stefan, Maria, John och James

Vi samarbetar med:
Skattegården Jakt och Vilt för utbildning och jägarexamen  www.skattegarden.se
STJÄRNÅSEN SKYTTECENTER för skytte och jakttillbehör www.stjarnasen.se


 

loading...