Kätabo Hunting Lodge

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020
JÖRGEN HOLMGREN
JÖRGEN HOLMGREN
HAMPUS FARDBY
HAMPUS FARDBY

Lilla Kätabo Gård

                      Jaktcentra för

Lilla Kätabo Jaktlag 1914
Lilla Kätabo Jaktlag 1914

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jakt och fiskegård

Jaktprogram 2020
Kontakta oss för datum, mer information och bokning

Alla jakter genomförs i samarbete med Skattegårdens Jakt & Vilt 

Organiserade jakter
Drevjakt på dovhjort  (2 jakter organiseras)
Plats för 4 gästjägare
Kontakta oss för prisuppgift

Andjakt (3 jakter organiseras)
Uppflogsjakt med stötande och apporterande hundar
Fullbokad

Drevjakt på vildsvin och rådjur (2 jakter organiseras)
Jaktavgift 3000 kr. 
Kontakta oss för mer information.

Jaga på egen hand
Bockjakt från 16:e augusti t.o.m. 31 augusti

Smygjakt på dovhjort och mufflon
I vårat jakthägn finns en fin stam av dovhjortar med flera kapitala hjortar, halvskovlar, stång, spets och årskalvar och kapitala mufflon. Flera medaljtroféer har fällts genom åren. Jakten utövas som vak-, smyg-, eller drevjakt.
Slakteri finns att tillgå.
Kontakta oss för prisuppgift
Andjakt med egen hund
Våra andvatten kräver försiktiga ansmygningar och skyttet sker i skogsteräng runt skogstjärnar och små sjöar.
Jaktavgift 2000 kr, fällavgift 350 kr, logi 350 kr - eget hushåll.
 
Fri småviltsjakt
För dig som vill jaga själv utan hund och njuta av naturen och dess vilt.På kvällen kan du jaga vildsvin på åtel.
Jaktavgift 2000 kr, Fällavgift enligt prislista, Logi 350 kr - eget hushåll.
Slateri finns att tillgå. 
 

Gården och boende
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Lilla Kätabo Gård har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och är idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 

Logi med självhushåll ernjuds i antingen vår timrade anadensiska jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet. 

Välkommen till oss


Vi har nära samarbete med:
Skattegården Jakt och Vilt för utbildning och jägarexamen  www.skattegarden.se
STJÄRNÅSEN SKYTTECENTER för skytte och jakttillbehör www.stjarnasen.se


Miljö 
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand och blir till föda.
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som ev.kan komma att användas senare, som självklart bottnar i vår välkända sparsamhet och är miljövänligt.
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning sker med jordvärme.
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och med sedan länge avskriven miljöskuld. 

loading...