Kätabo Hunting Lodge

Medlajhjort hösten 2020
Medlajhjort hösten 2020
HAMPUS FARDBY
HAMPUS FARDBY

Lilla Kätabo Gård

Kätabo Hunting Lodge
Jakt på dovhjort, mufflon,  änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.
 

STEFAN HOLMGREN
STEFAN HOLMGREN
KNIFE RIVER 2004 FORT MCMURRY KANADA
KNIFE RIVER 2004 FORT MCMURRY KANADA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård - En gammal jakt och fiskegård

Aktuellt just nu


Drevjakt på Vildsvin
Januari 2021. Jaktavgift 3000 kr, troféer ingår i jaktavgiften. Fika och lunch ingår.
Kött kan köpas efter jakten. För mer information kontakta oss.
Med hänsyn till pågående pandemi är all aktivitet utomhus.Småviltsjakt på egen hand
För dig som vill jaga själv utan hund och njuta av naturen och dess vilt.
Jaktavgift 2000 kr, Fällavgift enligt prislista, Logi 350 kr - eget hushåll.
Slateri finns att tillgå. 
 

Gården och boende
Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat, med många vattendrag. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Gården har sedan gammalt varit en jakt och fiskegård och är idag en utpräglad jaktgård fortfarande i den  gamla stilen. 
Verksamheten omfattar vid sidan av jakter på vildsvin, rådjur, änder och älg även dovhjort och mufflon i Kätabo Hjorthägn.
Logi med självhushåll finns i antingen vår timrade kanadensiska jaktlodge eller i det Småländska soldattorpet, se fliken "Boende". 
Sedan hösten 2020 ingår gården i Skattegården Jakt & Vilts verksamhet för utbildning och jakter.  

Välkommen till oss


Miljö 
Som jaktgård produceras en hel del viltkött.  Allt vilt som fälls tas om hand och blir till föda.
I den Småländska kulturen återanvänds så mycket som möjligt och inget slängs i onödan som ev.kan komma att användas senare, som självklart bottnar i vår välkända sparsamhet och är miljövänligt.
Husavfall sorteras, burkas och pettflaskor samlas in och pantas, järnskrot (t ex. utrangerade stängsel), samlas in en gång per år till Stena Metall.
Plast och papper från foderbalar och kraftfoder lämnas på miljöstation.
Uppvärmning sker med jordvärme.
Virke som används vid byggnation kommer från egen skog och sågas upp på byns egna såg.
Alla fordon och maskiner är gamla och med sedan länge avskriven miljöskuld. 

loading...